TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
1
VÝROČNÍ ZPRÁVA
za hospodářský rok končící datem
31. října 2021
Společnosti TMR Finance CR, a.s.

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
2
OBSAH
1
Textová část výroční správy
3
2
Zpráva o vztazích
16
3
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
19
4
Zpráva auditora
21
5
Účetní závěrka k 31.10.2021
27

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
3
1 Textová část výroční zprávy
Charakteristika Společnosti:
Obchodní jméno:
TMR Finance CR, a.s. (dále „Společnost“ nebo „Emitent“
Sídlo:
Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika
IČO:
074 61 020
LEI kód:
315700KL1M7VAELOWZ40
Právní forma a právní řád:
Akciová společnost založená a existující podle právních předpisů České
republiky
Telefonní číslo:
00420 607 561 851
Web:
http://www.tmr-finance.cz
Vznik společnosti:
Společnost vznikla dne 14. září 2018, kdy došlo k jeho zápisu do
obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 23809.
Základní kapitál:
Základní kapitál Společnosti je 2 000 000 CZK.
Základní kapitál Společnosti je rozdělen do 10 ks kmenových akcií na
jméno v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou každé akcie 200 000
CZK.
Základní kapitál byl v plném rozsahu splacen.
Práva spojená s těmito kmenovými akciemi se řídí stanovami Společnosti
a platným zněním občanského zákoníku a zákona o obchodních
korporacích.
S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200.000 Kč je spojen jeden hlas,
celkový počet hlasů ve společnosti je deset. Akcie jsou převoditelné jen
s předchozím souhlasem valné hromady, v případě jednoho akcionáře
jsou akcie převoditelné bez omezení. Společnost má jednu třídu
kmenových akcií, které nejsou spojeny s právem na pevně stanovený
příjem. Nejsou spojena ani s přednostními právy a omezeními
Výroční a pololetní zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě a webové stránce
Společnosti
http://www.tmr-finance.cz
Předmět podnikání:
Společnost vznikla za účelem vydání cenných papírů – dluhopisů s pevným úrokovým výnosem
4,5% p.a. zajištěných ručitelským prohlášením mateřské společnosti Tatry mountain resorts, a.s. a
zástavním právem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 1 500 000 000 CZK splatných v roce
2022. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze, a.s.,
v České republice. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 30 000 CZK. Datem emise je 7. listopad
2018. Celý objem emise byl využit na splacení jiných závazků Skupiny.
Hlavním předmětem činnosti Společnosti je poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů
spřízněným společnostem ve Skupině ve formě úvěrů, půjček nebo jinou formou financování. Kromě toho
Emitent nevykonává a neplánuje vykonávat žádné další činnosti.

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
4
Emitentovi ani dluhopisům nebyl přidělen rating.
Podle čl. 3 Stanov Společnosti, předmět činnosti Společnosti tvoří pronájem nemovitostí, bytů
a nebytových prostor, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání a činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence,
v platném znění.
Emitent nepoužívá alternativní výkonností ukazatele k popisu činností a svých výsledků.
Předmět podnikání emitentem úvěrovaných subjektů
Společnost Tatry mountain resorts, a.s. se sídlem v Liptovském Mikuláši na Slovensku je se svými
dceřinými společnostmi (TMR, Skupina) největším subjektem působícím v oblasti cestovního ruchu
v Slovenské a České republice s rozvíjejícími se aktivitami v sousedních zemích. Výnosy Skupiny TMR
pocházejí z provozu horských středisek, aquaparku, zábavního parku, golfových resortů, z poskytování
ubytovacích a doplňkových služeb v restauračních zařízeních a v síti lyžařských škol, půjčoven a
sportovních obchodů ve střediscích a z realitních projektů. Z pohledu rozložení výnosů, největší část
pochází z prodeje skipasů a lístků na lanovky v horských střediscích (29,2%) a z ubytovacích služeb v
hotelích, které TMR vlastní a / nebo provozuje (24,4%). Další výnosy pocházejí z prodeje vstupů v
zábavních parcích (11,5%) a z doplňkových služeb poskytovaných v síti restauračních zařízení na svazích
a v zábavních parcích (14,0%) a v sportovních a suvenýrových obchodech, půjčovnách a lyžařských
školách (4,4%). Kromě uvedených obchodních činností TMR rozvíjí své aktivity v oblasti realitních
projektů, z nichž výnosy pocházejí hlavně z pronájmu ubytovacích zařízení a prodeje apartmánů (15,5%).
Část výnosů také generuje provoz pronajatých golfových resortů (1,0%). Své obchodní činnosti TMR
provádí v regionech Vysokých a Nízkých Tater v České republice, v polských Beskydech, Slezsku, českých
Krkonoších, Beskydech a na Moravě a v rakouských Alpách.
Mezi klíčové aktiva TMR patří: v Nízkých Tatrách horské středisko Jasná Nízké Tatry, hotely Tri Studničky
****, Hotel Grand Jasná ****, Chalets Jasná de Luxe ****, Hotel Pošta ****, Hotel Srdiečko * * a Hotel
Rotunda. V blízkosti Jasné se také nachází Aquapark Tatralandia s bungalovy Holiday Village Tatralandia.
Společnost TMR zároveň vlastní a pronajímá Hotel Liptov **, Ski & Fun Záhradky **, Chatu Kosodrevina
a zařízení Otupné.
Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a provozuje středisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská
Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. Ve Vysokých Tatrách také vlastní a provozuje Grandhotel Praha
**** Tatranská Lomnica, Grandhotel **** Starý Smokovec, Hotel FIS *** na Štrbském plese, Noc na
Lomnickém štítě a Apartmánový dom Horec
Od prosince 2017 si TMR pronajímá a provozuje i český lyžařský areál Ještěd. Od konce fiskálního roku
2018/19 TMR také vlastní 25% ve společnosti Melida, a.s., která si od zimní sezóny 2012/13 pronajímá a
provozuje středisko Špindlerův Mlýn v České republice. V Česku si TMR také pronajímá a provozuje Golf
& Ski Resort Ostravice a Golf Resort Kaskáda.
V Polsku TMR vlastní 97,6% podíl v horském středisku Szczyrk Mountain Resort (Szczyrk), a 100% podíl
v Legendii - Slezském zábavním parku (Śląskie Wesoły Miasteczko).
Od června 2019 Skupina také vlastní rakouské alpské střediska Mölltaler Gletscher a Ankogel - Mallnitz.
Od května 2021 je Skupina 100% vlastníkem rakouské společnosti Mutterer Bergbahnen Errichtungs
GmbH, která provozuje lyžařské středisko Muttereralm.
Cílovou skupinou Skupiny jsou turisté ze zemí střední a východní Evropy, zvláště ze Slovenska, České
republiky, Polska, a Ruska. Návštěvnost středisek Skupiny je do jisté míry ovlivněna vývojem ekonomické
situace ve světě a také na trzích zemí, z nichž turisté pocházejí a na kterých Skupina působí.
Pro více informací v souvislosti s trhy, na kterých Skupina působí viz roční zprávu mateřské společnosti
dostupnou na: https://tmr.sk/pre-investorov/financne-informacie/rocne-spravy/

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
5
Mezi hlavní rizika, kterým Skupina čelí, patří tržní, provozní a finanční rizika. Management Skupiny nese
plnou odpovědnost za definování a kontrolu rizik Skupiny. Všechny tyto faktory jsou buď externí, tedy
zcela mimo kontrolu managementu, nebo interní, které management dokáže alespoň z části kontrolovat.
Tržní rizika
Pandemie COVID-19
Celosvětová pandemie související s šířením koronaviru má dopad na hospodaření Skupiny od začátku
zimní sezóny 2020/2021. Kvůli preventivním opatřením proti šíření koronaviru způsobujícího onemocnění
COVID-19, byla zavřena ve všech zemích všechna horská střediska, zábavní parky a hotely Skupiny.
Během tohoto období Skupina generovala tržby v omezeném režimu. Pro zlepšující se pandemickou situaci
se postupně otevřela lyžařská střediska a hotely Skupiny
Vodní a zábavní parky byly otevřeny začátkem
června 2021. Přestože byl provoz ve střediscích částečně obnoven, pandemie dále ovlivňovala provoz
středisek TMR na všech trzích, což mělo za následek významný výpadek tržeb. Management na výpadek
tržeb reagoval opatřeními na snížení nákladů, přesto však faktory způsobené bezprecedentní
pandemickou situací negativně ovlivnily hospodářský výsledek Skupiny. Vzhledem k současné situaci se
opatření v jednotlivých zemích uvolňují, což má pozitivní vliv na výsledky Skupiny a návštěvnost jejích
středisek.
Obchodní cyklus
Současný provoz TMR se zaměřuje na slovenský, český, polský a rakouský trh, i když většina klientů TMR
je z regionu střední a východní Evropy, a výkonnost Skupiny je tak převážně závislá od úrovně ekonomiky
České, České republiky a ostatních zemí regionu. Většina výnosů TMR závisí na počtu návštěvníků
středisek a hotelů TMR. Možnost výběru dovolené klientů TMR také závisí od obchodního cyklu ekonomiky,
ekonomického růstu každé země a úrovně jejich disponibilních příjmů. Vývoj těchto makroekonomických
faktorů představuje pro TMR externí rizikový faktor. Jelikož značná část návštěvníků středisek a hotelů
patřících TMR pochází z různých zemí, z nichž každá má svůj jedinečný makroekonomický profil, působení
TMR může být výrazně ovlivněny zhoršením úrovně ekonomiky na těchto trzích. Riziko klesajícího
obchodního cyklu je částečně řízeno prostřednictvím cenové politiky a efektivními marketingovými
kampaněmi směřujícími na relevantní cílové trhy
Sezónnost
Model podnikatelské činnosti společnosti TMR je primárně sezónní, i když strategie TMR v sobě zahrnuje
budování a propagaci celoročních prázdninových destinací. Období s nejvyšším počtem návštěvníků trvá
od ledna do března, zejména co se počtu lyžařů týká a od července do srpna, co se týče návštěvníků
zábavních parků a střediska Vysoké Tatry. Management neustále pracuje na tom, aby přilákal návštěvníky
i mimo sezonu např. provozováním zasněžovacích zařízení, výraznou marketingovou podporou, nabídkou
cenově zvýhodněných pobytových balíčků a organizováním různých akcí ve střediscích a hotelích během
celého roku. Kromě toho, že Aquapark Tatralandia nabízí teplou termální vodu, projekt Tropical Paradise
v Aquaparku Tatralandia byl významným krokem k minimalizaci efektů sezónnosti v aquaparku, neboť
návštěvníci Tropical Paradise mohou zažít letní teploty v jakémkoliv ročním období. Akvizicí alpského
střediska na ledovci, Mölltaler Gletscher, se prodloužila i zimní lyžařská sezóna. Golfové resorty provozují
golfová hřiště od jara do podzimu, avšak resort v Ostravici v zimě nabízí i osvětlený areál pro běžkaře.
Počasí
Počet návštěvníků TMR rovněž závisí na úspěšné zimní sezóny, tedy od příznivých podmínek ve smyslu
množství přírodního sněhu a teplot pod nula stupňů Celsia. TMR minimalizuje tento
rizikový faktor hlavně
zasněžovací zařízeními. Široký rozsah zasněžování poskytuje TMR absolutní konkurenční výhodu na
lokálním trhu v případě nedostatku přírodního sněhu.
Konkurenceschopnost
Výsledky Skupiny také závisí na tom, jak dobře umí Skupina čelit konkurenci. V segmentu Horských
střediscích čelí TMR konkurenci lokálních poskytovatelů lyžařských středisek na oligopolním trhu na
Slovensku, v Polsku a v České republice, kde je lídrem, co se týče velikosti i rozsahem služeb. V Rakousku
je Mölltaler Gletscher jeden z osmi lyžařských středisek na ledovci a v rámci všech středisek v Rakousku,

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
6
tak v rámci Evropy TMR čelí monopolního
konkurenčnímu trhu s velkým počtem konkurentů, kteří
znamenají rozsáhlou nabídku pro návštěvníky. TMR za účelem přitáhnout návštěvníky do svých
středisek
sází na kvalitní služby, masivní kapitálové investice do rozvoje středisek, přijatelné ceny ve srovnání s
alpskými středisky, patriotismus a lokálnost. TMR navíc profituje ze své konkurenční výhody v podobě
přírodního monopolu z pohledu strategické polohy svých klíčových středisek v Tatrách v nejvyšším pohoří
v regionu ve směru na východ i na sever.
Finanční rizika
Měnové kurzy
Nestálost měnových kurzů ve vztahu k euru je externí rizikový faktor, který ovlivňuje výnosy Skupiny.
Jelikož většina zahraničních klientů TMR přichází ze zemí mimo Eurozóny - Česká republika, Polsko,
Ukrajina, Rusko -, jejich rozhodnutí vycestovat může být ovlivněno i pohybem měny. Například posílení
eura k polskému zlotému negativně ovlivňuje počet návštěvníků z Polska. V průběhu účetního období
2020/21 polský zlotý nezaznamenal výrazné výkyvy vůči euru, naopak česká koruna a ruský rubl
zaznamenali nárůst vůči euru. Ruský rubl je historicky více volatilní a jeho hodnota v posledních letech
osciluje zejména v korelaci s vývojem ceny ropy a je také ovlivněna sankcemi EU. Navíc investice ve
střediscích do technologií, zařízení, renovací, zakázek zásob a do nových podniků byly vyrovnané v eurech,
v českých korunách a v polských zlotých. Investice v zlotých a v korunách jsou tedy vystaveny měnovému
riziku. Hodnota investice ve společnosti Melida, a.s., která provozuje středisko Špindlerův Mlýn, se
přepočítávat z korun na eura. Skupina má významnou otevřenou pozici vůči české koruně při vydaných
dluhopisech denominovaných v českých korunách. Skupina se rozhodla zajistit svou měnovou pozici proti
výkyvům koruny pro tento konkrétní dluhový nástroj pomocí měnového swapu.
Úrokové sazby
Pohyblivost sazeb může mít přímý dopad na hodnotu úročeného majetku a úročených závazků. Rozsah
tohoto rizika je roven částce úročeného majetku a úročených závazků, u nichž je úroková sazba v době
splatnosti nebo v době změny odlišná od současné úrokové sazby. Období fixní sazby finančního
instrumentu proto odráží riziko pohyblivosti úrokových sazeb. Úvěrové portfolio Skupiny se za rok 2020/21
skládalo většinou z krátce a dlouhodobých bankovních půjček s fixní nebo variabilní sazbou navázanou
na 12-měsíční EURIBOR. Skupina považuje variabilní úrokovou sazbu za automatické řízení rizika
úrokových sazeb. V případě ekonomické expanze EURIBOR roste, ale zároveň by měla růst i ekonomická
výkonnost populace a Skupina by měla být výnosnější. V případě ekonomické recese je to přesně naopak.
Kromě bankovních úvěrů Skupina financuje svou činnost i prostřednictvím dluhopisů s výplatou
pravidelného fixního úroku, který není navázán na jiné úrokové sazby. Půjčky poskytnuté Skupinou jsou
rovněž úročeny pevnými úrokovými sazbami, čímž Skupina zmírňuje riziko poklesu úrokových sazeb.
Úvěrové riziko
Skupina se vystavuje tomuto riziku především u pohledávek z obchodního styku, pohledávkách z
pronájmu, ostatních pohledávkách, zálohách a poskytnutých úvěrech. Objem vystavení se tomuto riziku
je vyjádřen účetní hodnotou tohoto majetku v rozvaze v případě, že není vystavena žádná forma ručení.
Účetní hodnota pohledávek, záloh a poskytnutých úvěrů vyjadřuje nejvyšší možnou účetní ztrátu, která
by musela být zaúčtována v případě, že protistrana zcela selže při plnění svých smluvních závazků a
všechny zálohy a záruky by měly nulovou hodnotu. Tato hodnota proto vysoce převyšuje očekávané
ztráty, které jsou obsaženy v rezervě na nedobytné pohledávky. Před uzavřením významných smluv,
vedení Skupiny na svých pravidelných zasedáních vyhodnocuje úvěrové riziko spojené s protistranou. V
případě identifikace významných rizik, Skupina k uzavření smlouvy nepřistoupí.
Likvidita
Riziko likvidity vzniká při obecném financování aktivit Skupiny a řízení finanční pozice. Zahrnuje v sobě
riziko neschopnosti financovat aktiva podle smluvní doby splatnosti a úrokové sazby a neschopnost
zpeněžit aktiva za přiměřenou cenu v přiměřeném časovém rozpětí. Jednotlivé segmenty v rámci Skupiny
používají různé metody pro řízení rizika likvidity. Management Skupiny se zaměřuje na řízení a
monitorování likvidity každé společnosti pod její kontrolou. Kvůli řízení likvidity management změnil v roce
2009 účetní rok za finanční rok končící 31. října. V první polovině účetního roku Společnosti je období

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
7
zimní sezóny, která představuje asi 60% příjmů Skupiny. V souvislosti s vývojem v první polovině roku
má Skupina možnost ovlivnit příjmy a výdaje v dostatečném předstihu, aby udržela likviditu. Sezónnost v
středisku Vysoké Tatry je vyvážená silnou letní sezónou, což umožňuje stabilnější likviditu během roku.
Výplata výnosů z dluhopisů zvyšuje riziko likvidity. Riziko nedostatečné likvidity Skupiny je nyní
potenciálně zvýšené i v důsledku pandemie COVID 19 a souvisejících ochranných opatření v oblasti
veřejného zdraví, které snižuji schopnost Skupiny generovat výnosy a peněžní toky.
Dluhopisy a poměr zadlužení k vlastnímu kapitálu
TMR má ke konci sledovaného období vydané dluhopisy ve více emisích. Aktuálně kapitálová struktura,
tedy poměr dluhu k vlastnímu kapitálu může způsobit, že TMR nebude vědět získat externí financování
na další investice do rozvoje svých středisek a případné nové akvizice. V případě obtíží při získávání
externího financování se může tempo růstu TMR zpomalit. Není jasné, zda TMR bude schopné získat
potřebné externí zdroje financování, nebo zda budou finanční prostředky získané za výhodných podmínek.
Omezení nebo zpoždění v přístupu k externím zdrojům financování, stejně jako podmínky financování,
které se liší od předpokladů, by mohly mít významný negativní vliv na provozní činnost, postavení na trhu,
prodeji, finanční výkonnost a finanční vyhlídky Skupiny.
Provozní rizika
Provozní riziko je riziko ztráty, které je výsledkem zpronevěry, neautorizovaných aktivit, poruch, chyb,
neefektivností nebo systémovým selháním. Riziko vzniká ze všech aktivit Skupiny a čelí mu všechny
segmenty Skupiny. Provozní riziko v sobě zahrnuje i právní riziko. Cílem Skupiny je řídit provozní riziko
tak, aby se zabránilo finančním ztrátám a poškození jména Skupiny při zachování optimálních nákladů, a
vyhnutí se opatřením, které by bránily iniciativě a tvořivosti. Management nese hlavní odpovědnost za
implementaci kontrolních mechanismů v souvislosti s řízením provozních rizik. Tato odpovědnost je
podporována rozvojem standardů pro management provozních rizik běžných pro celou Skupinu. Provozní
riziko je řízeno systémem direktiv, nařízení, zápisů z porad a kontrolními mechanismy. Management
Skupiny se snaží eliminovat všechny provozní rizika prostřednictvím pravidelných kontr
Bezpečnost
Na bezpečnost klade TMR velký důraz, neboť Skupina podniká v oblastech s různými bezpečnostními
riziky. TMR má povinnost zmírňovat bezpečnostní rizika a ochraňovat svých klientů a zaměstnanců v
následujících situacích:
• v průběhu rozvoje, udržování a provozu lanovek, vleků, tratí, bazénů, tobogánů, kolotočů,
golfových hřišť a ostatních střediskových zařízení;
• v souvislosti se zdravotními riziky při poskytování stravovacích služeb v restauracích a hotelích;
• v souvislosti s provozem ubytovacích zařízení;
• v případě jakýchkoliv nehod a úrazů během marketingových a jiných akcí a akcí ve svých
střediscích;
• ve vztahu k dodržování právních předpisů upravujících poskytování hotových výrobků a služeb
zákazníkům.
IT bezpečnost
Podnikatelská činnost Skupiny je do velké míry závislá na systémech informačních technologiích (IT) - na
prodejních místech lístků; na turniketů; při vybavení lanovek a zasněžovacích zařízení; v obchodech, v e-
shopu a věrnostním systému Gopass, v restauracích a hotelích. Jako prevenci před riziky spojenými s IT
Skupina přijme všechna dostupná opatření ke zmírnění rizika selhání systémů ve formě kvalitních
softwarových a hardwarových komponent a silné IT podpoře, aby mohly fungovat v rámci pohotovostních
režimů.
Kapitálové investice
První pilíř firemní strategie TMR je založen na organickém růstu prostřednictvím kapitálových investic do
středisek a hotelů. Realizace této strategie vyžaduje značné kapitálové investice. Každá investice je

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
8
předem důkladně analyzována, a to různými scénáři. Přesto existuje riziko, že některé z probíhajících
nebo plánovaných investic mohou být méně výhodné, než se původně plánovalo, nebo mohou být
dokonce ztrátové. Nevhodné investice mohou nepříznivě ovlivnit provozní činnost, postavení na trhu,
prodeji, finanční výkonnost a finanční vyhlídky TMR.
Akvizice
TMR plánuje posílit svou pozici na regionálních trzích také prostřednictvím dalších akvizic. Existuje riziko,
že akvizice dalších podnikatelských subjektů nepříznivě ovlivní budoucí příjmy a výsledky TMR, a to
například v důsledku nevhodného výběru akvizičního cíle nepříznivého smluvního ujednání, neschopnosti
získat potřebné souhlasy od orgánů státní správy (především neúspěšná snaha o získání souhlasu od
antimonopolního úřadu). Pokud by nastala taková situace, může nepříznivě ovlivnit provozní činnost,
postavení na trhu, prodeji, finanční výkonnost a finanční vyhlídky Skupiny.
Environmentální dopady
Kapitálové investice Skupiny v chráněných krajinných územích mohou spadat pod regulaci několika
vládních organizací a lokálních organizací na ochranu životního prostředí. Jelikož TMR vykonává svoji
činnost hlavně v horských oblastech, které z části patří do území národních parků, některé investiční
projekty mohou spadat pod regulaci státních úřadů. Každý nový investiční projekt týkající se rozšiřování
zasněžovaných ploch, výstavby nové lanovky, atd., Musí projít zhodnocením přes tzv. Posuzování vlivů na
životní prostředí nebo Environmental Impact Assessment (EIA), které je jedním z hlavních nástrojů
mezinárodní environmentální politiky na uskutečňování udržitelného rozvoje, a také schválením
příslušnými orgány pro ochranu životního prostředí. Střediska TMR na Slovensku se momentálně všechny
nacházejí na urbanizovaných územích a splňují všechny náležitosti environmentální legislativy, ačkoli
například plánovaný rozvoj střediska SON v Polsku i plánované projekty na Slovensku a v Čechách ještě
budou muset projít procesem EIA.
Členové řídících a dozorčích orgánů Společnosti
Emitent je akciovou společností založenou a existující podle právních předpisů České republiky
s monistickým systémem vnitřní struktury řízení.
Orgány Emitenta jsou valná hromada, správní rada a výbor pro audit. Podle stanov Emitenta je nejvyšším
orgánem společnosti valná hromada.
Správní rada Emitenta
Správní rada je statutárním orgánem Emitenta a zabezpečuje obchodní vedení společnosti. Řídí se
zásadami schválenými valnou hromadou s výjimkou toho, kdy jsou v rozporu se Zákonem o obchodních
korporacích nebo stanovami. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě
ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se
stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. Do působnosti
správní rady náleží jakákoli věc týkající se Emitenta, s výjimkou, pokud ji Zákon o obchodních
korporacích nesvěřuje do působnosti valné hromady (uplatňuje se tzv. zbytková působnost). Správní
rada určuje základní a koncepční zaměření obchodního vedení Emitenta a dohlíží na jeho výkon.
Správní rada má tři členy, které odvolává valná hromada. Funkční období člena správní rady je 10 let.
Opětovná volba člena správní rady je možná. Členem správní rady může být jen fyzická osoba. Správní
rada volí a odvolává svého předsedu. Správní rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční
většina jejích členů. Správní rada rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů přítomných členů. Při
hlasování má každý člen jeden hlas. Pokud dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy správní
rady.

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
9
Ke dni vyhotovení Výroční správy je předsedou správní rady
Ing. Jozef Hodek
a členy správní rady jsou
Čeněk Jílek
a
Ing. Igor Rattaj
. Ing. Jozef Hodek a Čeněk Jílek funkci vykonávají od vzniku Emitenta,
tedy od 14. září 2018. Ing. Igor Rattaj byl do funkce jmenován 15.října 2020. Pracovní kontaktní adresa
všech členů správní rady je Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika.
Ing. Jozef Hodek f
unkci vykonává od vzniku Emitenta, tedy od 14. září 2018. Ing. Jozef Hodek je
zároveň členem představenstva a finančním ředitelem mateřské společnosti Emitenta, Tatry mountain
resorts a.s. (TMR). Ing. Hodek se kromě jiného podílel na procesech zefektivňování finanční výkonnosti
skupiny TMR, emisi nových akcií a kotaci na Burze cenných papírů v Bratislavě, Praze a Varšavě. V letech
2006 až 2007 působil v oblasti auditu v Pricewaterhouse Cooper Slovensko. Je absolventem Ekonomické
univerzity, Fakulty hospodářské informatiky v Bratislavě.
Pan Čeněk Jílek od listopadu 2012 působil ve funkci ředitele střediska Špindlerův Mlýn, které provozuje
společnost Melida a.s. Předtím tři roky zastával pozici manažera obchodů značky Tatry Motion, které patří
pod Skupinu TMR. Zkušenosti z cestovního ruchu získal i během sedmi let v pozici manažera prodeje v
odvětví luxusních hotelů na Kanárských ostrovech. Pan Jílek získal titul MBA na Bircham International
University.
Ing. Igor Rattaj je zároveň předsedou představenstva mateřské společnosti Emitenta, Tatry mountain
resorts, a.s.. Před působením v TMR zastával mnohé seniorské manažerské funkce a byl taky i předsedou
dozorčí rady TMR.
Emitent nemá zaveden žádný systém odměňování, protože Společnost nemá žádné zaměstnance a ani
osoby s řídicí pravomocí nemají z titulu své funkce nárok na žádné odměny.
Emitent si není vědom žádného možného střetu zájmů mezi povinnostmi správní rady ve vztahu k
Emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. Členové orgánů neobdrželi žádné finanční
ani nefinanční odměny spojené s výkonem jejich funkce. Osoby s řídící pravomocí nemají ve vlastnictví
žádné akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl ve společnosti, Ing. Jozef Hodek a Ing. Igor
Rattaj však vlastní akce v mateřské společnosti Tatry mountain resorts, a.s.. K 31. 10. 2021 vlastnil Ing.
Jozef Hodek 431 ks akcí a Ing. Igor Rattaj 1 973 197 ks akcí nepřímo v nominální hodnotě 7.00 EUR.
Valná
hromada
Emitent má jen jediného akcionáře, a tak působnost valné hromady vykonává jediný akcionář, společnost
Tatry mountain resorts, a.s.
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři
vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % (padesát procent) základního
kapitálu společnosti. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění
požadavků těchto stanov a/nebo zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. Akcionáři
mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Statutární ředitel určí
podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky
tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné
vykonávat hlasovací právo určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Připouští se
rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
Do působnosti Valné hromady kromě jiného náleží:
a)
rozhodování o změně stanov,
b)
schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu společnosti nebo takové jeho části, která by
znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu
podnikání nebo činnosti společnosti;
c)
rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho
odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
d)
rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na
evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu;
e)
rozhodnutí o přeměně (fúze, rozdělení, převod jmění na jednoho akcionáře, změna právní formy,

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
10
přeshraniční přemístění sídla);
f)
schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
g)
volba a odvolání členů správní rady;
h)
schválení
řádné
nebo
mimořádné
účetní
závěrky
a
konsolidované
účetní
závěrky
a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;
i)
rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém nebo o úhradě
ztráty;
j)
schvalování smluv o výkonu funkce správní rady;
k)
rozhodování o zvýšení základního kapitálu a rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních
dluhopisů;
l)
rozhodnutí o snížení základního kapitálu a rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních
dluhopisů;
m)
vyloučení, nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií;
n)
rozhodování o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií;
o)
rozhodování o možnosti nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií;
p)
rozhodnutí o spojení akcií;
q)
zřizování a rušení fondů tvořených ze zisku;
r)
vyloučení, nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií;
s)
rozhodování o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem
akcií;rozhodování o možnosti nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií;
t)
rozhodnutí o spojení akcií;
u)
zřizování a rušení fondů tvořených ze zisku;
v)
jmenování členů výboru pro audit
w)
rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
Výbor pro audit
Emitent zřídil Výbor pro audit (Výbor) s účinností od 20.12.2018. Do doby jmenování členů Výboru
vykonávala tuto funkci Správná rada Společnosti. Výbor pro audit má tři odborně způsobilé členy, z toho
jeden je nezávislý:
Čeňek Jílek, MBA
předseda Výboru
Ing. Marián Vojtko
člen Výboru
Ing. Jarmila Zaťková
členka Výboru (nezávislá osoba)
Výbor pro audit zejména sleduje účinnost vnitřních kontrol, doporučuje statutárního auditora, posuzuje
jeho nezávislost a sleduje proces povinného auditu.
Jednání Výboru se účastní členové výboru pro audit. Na zasedání se o projednávaných záležitostech
hlasuje a rozhoduje usnesením. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je na zasedání přítomna nadpoloviční
většina členů.
Odměna členům výboru pro audit je sjednána na základě smlouvy o výkonu funkce a ve fixní výši.
Výbor pro audit je orgánem společnosti, do jehož působnosti patří
a) Sledování postupu sestavování účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti;
b) Hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik
společnosti;
c) Sledování procesu povinného auditu účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky
společnosti;

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
11
d) Posuzování nezávislosti statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování
doplňkových služeb společnosti
e) Doporučování auditora valné hromadě
Správa a řízení
Kodex správy a řízení
Emitent dodržuje všechny požadavky na správu a řízení společností, které stanovují obecně závazné
právní předpisy České republiky, zejména Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. Emitent
se při své správě a řízení neuplatňuje pravidla stanovena v Kodexu správy a řízení společností. Tento
Kodex je v současnosti pouze doporučením a nejedná se o obecně závazná pravidla, jejichž dodržování
by bylo v České republice povinné.
Pravidla stanovená v Kodexu se v určité míře překrývají s požadavky kladenými na správu a řízení obecně
závaznými předpisy České republiky, proto lze říci, že Emitent některá pravidla stanovená v Kodexu ke
dni vyhotovení Výroční zprávy fakticky dodržuje. Nicméně vzhledem k tomu, že Emitent pravidla
stanovená v Kodexu výslovně do své správy a řízení neimplementoval, činí pro účely této zprávy
prohlášení, že při své správě a řízení neuplatňuje pravidla stanovená v Kodexu jako celku.
Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidlech přístupu společnosti
k rizikům.
Společnost je vystavená kreditnímu, měnovému riziku a riziku likvidity (pro více informací viz Účetní
závěrka Společnosti) a rovněž riziku závislosti na Mateřské společnosti. Příjmy Emitenta tvoří pouze
splacení jistiny a úroků z úvěrů, které byly anebo budou poskytnuty společnostem ze Skupiny TMR. Kromě
těchto příjmů Emitent negeneruje žádný příjem, ze kterého by mohl Dluhopisy splácet a je proto závislý
na schopnosti ostatních společností ze Skupiny TMR, kterým poskytne nebo již poskytl prostředky získané
z emise Dluhopisů, splatit své dluhy vůči Emitentovi. Na Emitenta tak zprostředkovaně působí veškerá
rizika týkající se Mateřské společnosti a Skupiny TMR popsaná v Prospektu v kapitole 2. Prospekt Emitenta
lze nalézt na webové stránce Společnosti:
https://tmr-finance.cz/resources/prospekt-cz.pdf
Management Společnosti zodpovídá za vytvoření a udržování adekvátních interních kontrol v oblasti
finančního výkaznictví. Nastavení vnitřních kontrol v oblasti finančního výkaznictví je vykonáváno
společností TMR Ještěd a.s., která Společnosti poskytuje účetní a ekonomické služby na základě smlouvy.
Tyto vnitřní kontroly poskytují přiměřenou míru jistoty o spolehlivosti finančního výkaznictví a o tom, že
finanční výkazy společnosti jsou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
Na
každoroční bázi, společnost TMR Ještěd a.s. vyhodnocuje přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního
systému, což se skládá z ověřování účinnosti kontrolního prostředí a vnitřních kontrol.
Za účelem zajištění pravdivého a věrného zobrazení skutečností v účetnictví a správného sestavení
finančních výkazů využívá Společnost sadu nástrojů v různých oblastech své činnosti. Interní kontroly jsou
vykonávány jak automatizovaně, tak i manuálně a jsou zabudovány do celého procesu od zavedení
transakce do systémů společnosti až po sestavení finančních výkazů. Účetnictví Společnosti je zpracováno
v systému SPIN, jenž splňuje vysoké požadavky na bezpečnost a kvalitu zpracování účetnictví. Nastavení
systémů, procesů a kontrol je formálně upraveno vnitřními předpisy společnosti TMR Ještěd a.s., které
procházejí pravidelnou revizí. Vnitřní předpisy také vymezují odpovědnosti a pravomoci při pořizování
účetních záznamů takovým způsobem, aby bylo zajištěno důsledné oddělení pravomocí v rámci oběhu
účetních dokladů. Jsou proto nastaveny kontrolní procedury v rámci účetních systémů, a to včetně
autorizace oprávněnosti přístupu.
Politika rozmanitosti
Vzhledem k faktu, že Emitent aktivně nevyvíjí žádnou činnost a nemá zaměstnance, Společnost
neuplatňuje politiku rozmanitosti, nicméně při obsazování pozic ve svých orgánech přistupuje ke všem

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
12
kandidátům nezaujatě, bez ohledu na jejich věk, pohlaví, náboženské vyznání, etnický původ, národnost,
sexuální orientaci, zdravotní postižení, víru nebo světonázor a posuzuje výlučně jejich schopnosti a
odbornou zdatnost. Společnost důsledně dodržuje veškeré požadavky plynoucí ze zákona č. 198/2009
Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací.
Kontrola nad Společností a pozice Emitenta ve Skupině
Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000 CZK a je rozdělen na 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné
podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 CZK. Základní kapitál byl v celém rozsahu splacen.
Emitent má jediného akcionáře, a to společnost Tatry mountain resorts, a.s., se sídlem Demänovská
Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapsanou v obchodním
rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sa, vložka číslo: 62/L (dále jen mateřská společnost anebo TMR).
Mateřská společnost přímo vlastní 100 % akcií vydaných Emitentem. Skutečnými majiteli jsou dle §5
zákona 37/2021 Sb. Ing. Igor Rattaj, Ing. Jozef Hodek a Čeněk Jílek.
Emitenta tedy přímo ovládá a kontroluje Mateřská společnost – TMR – na základě vlastnictví 100% podílu
na základním kapitálu a 100% podílu na hlasovacích právech.
Hlavní obchodní činnosti TMR zahrnují provoz horských středisek, aquaparků, zábavních parků,
ubytovacích a restauračních zařízení, poskytování doplňkových služeb jako jsou sportovní obchody,
půjčování a servis sportovního vybavení, zimní a letní atrakce a také získávání vlastnických podílů, investic
a aktiv a financování společností.
Skupina Emitenta působí na trzích v Slovenské republice, České republice, Polsku a Rakousku. Více
informací o činnosti Skupiny Emitenta a trzích, na kterých Skupina působí lze najít na stránkách Tatry
mountain resorts, a.s. v sekci pro investori:
https://www.tmr.sk/pre-investorov/
.
Mateřská společnost Emitenta je veřejně obchodovaná společnost. Akcie Ručitele jsou obchodované na
trzích BCPP, Varšavské burzy a Burzy cenných papírů Bratislava. Akcionářská struktura Ručitele se proto
neustále mění. Ze složení akcionářských podílů vyplývá, že Mateřská společnost Emitenta není ovládaná
žádnou osobou a žádná osoba nemá nad ní kontrolu.
Opatření na zabezpečení, aby případná kontrola nad Mateřskou společností nebyla zneužívaná, vyplývají
z právních předpisů Slovenské republiky. Konkrétní opatření nad rámec právních předpisů Slovenské
republiky společnost nepřijala.
TMR ovládá skupinu společností, do které Emitent patří. Mateřská společnost a jím ovládané společnosti
včetně Emitenta se dále označují společně i jako Skupina. Struktura Skupiny je následující, přičemž
uváděná procenta odpovídají procentům podílů na základním kapitálu i na hlasovacích právech:

 
10%
10%
10% KD
100% KL

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
13
Opatření k zajištění, aby kontrola nad Emitentem nebyla zneužívaná, vyplývají z právních předpisů České
republiky. Konkrétní opatření nad rámec právních předpisů České republiky Emitent nepřijal.
Emitent je závislý na své mateřské společnosti. Emitent je zřízen za účelem vydání dluhopisů a poskytování
půjček a úvěrů některým subjektům ze Skupiny. Schopnost Emitenta splnit závazky tak je významně
ovlivněna schopností mateřské společnosti nebo jiného subjektu ze Skupiny splnit závazky vůči
Emitentovi, což vytváří závislost zdrojů příjmů Emitenta na subjektu ze Skupiny a jeho hospodářských
výsledcích. Společnosti nejsou známé žádné důvody, že by bylo této závislosti na Skupině zneužíváno
.
Emitent neprovádí žádnou investiční činnost a nevlastní žádné podíly v společnostech třetích stran ani ve
Skupině.
Základní číselné údaje o hospodaření Společnosti za finanční rok 2020/2021
Hospodářský výsledek za období činí ztrátu 11 638 tis. CZK (2020: -11 195 tis. CZK). Výsledek
koresponduje s očekáváním a odměnou přidělenou Společnosti za emisi dluhopisů ve formě přijatých
úroků a náklady s ní spojenými.
Celková aktiva Společnosti ve výši 1 494 688 tis. CZK (2020: 1 495 873 tis. CZK) a pasiva (závazky)
v objemu 1 530 210 tis. CZK (2020: 1 519 757 tis. CZK) odrážejí finanční pozici z pohledu poskytování
financování ve Skupine.
Pro více informací týkajících se hospodaření Společnosti viď kapitolu 3 Zpráva o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu majetku.
Informace o odměnách statutárním auditorům
Podle platné smlouvy náleží statutárnímu auditorovi, společnosti BDO Audit s.r.o. se sídlem V parku
2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, za poskytnutí služeb spojených s auditem za finanční rok 2021 odměna
ve výši 210,000 CZK (slovy: dvěstědeset tisíc). Neauditní služby nebyly auditorem poskytnuty.
Významná soudní řízení
Společnost k datu vydaní téhle zprávy není, ani za celé účetní období nebyla, účastníkem žádného
soudního sporu ani arbitrážního řízení, které mohly mít nebo v nedávné minulosti měly významný vliv na
finanční situaci nebo ziskovost emitenta nebo jeho skupinu.
Významné smlouvy
Dne 02.12.2018 byla uzavřená smlouva o půjčce mezi TMR Finance CR, a.s. (věřitel) a Tatry mountain
resorts, a.s. (dlužník). Celková výše půjčky je 1 499 000 000
(slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát
devět milionů). Půjčka já úročena sazbou 4,51% ročně. Půčka je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
výzvy k zaplacení, nejpozději však do 30.11.2022.
Za poslední účetní období nebyla uzavřena žádná významná smlouva, která by mohla vést ke vzniku
závazku nebo nároku jakéhokoli člena skupiny, který by byl podstatný pro schopnost emitenta plnit
závazky k vlastníkům dluhopisů.
Majetkové účasti, které zakládají rozhodující vliv Společnosti
Společnost nemá žádné majetkové účasti.
Údaje o očekávané hospodářské situaci v příštím roce

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
14
Ve finančním roce 2022 Společnost hodlá pokračovat ve své primární činnosti, emisi a správy dluhopisů
a poskytování úvěrů/zápůjček ve Skupině TMR.
Údaje o organizačních složkách
Společnost ve finančním roce 2021 neměla organizační složku umístěnou v zahraničí.
Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
V průběhu finančního roku 2021 nenabyla vlastních akcí nebo vlastních podílů.
Hlavní trhy
Vzhledem ke své hlavní činnosti, a její postavení ve Skupině, Společnost jako taková nesoutěží na žádném
trhu a nemá žádné relevantní tržní podíly a postavení.
Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje
Ve sledovaném účetním období Společnost v oblasti výzkumu a vývoje žádné aktivity nevyvíjela.
Údaje o investicích do hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
Společnost v průběhu finančního roku 2021 neuskutečnila žádné významné investice do hmotného a
nehmotného dlouhodobého majetku
Aktivity společnosti v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů
Společnost splňuje všechny zákonné předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a dodržuje platnou
legislativu v oblasti pracovně právních vztahů. Společnost nemá žádné zaměstnance.

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
15
Čestné prohlášení
Předseda správní rady Ing. Jozef Hodek, svým podpisem potvrzuje, že tato Výroční zpráva podává
podle
jeho nejlepšího vědomí věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích
hospodaření společnosti za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace,
podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.
V Praze, 28.2.2022
_______________________
Ing. Jozef Hodek
Předseda správní rady

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
16
2 Zpráva o vztazích
Písemná zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a mezi ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období finančního roku 2021 za společnost TMR Finance
CR, a.s.
vypracována dle §82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (ZOK)
Zprávu vypracoval statutární orgán – statutární ředitel společnosti TMR Finance CR, a.s., se sídlem
Průmyslová 1472/11, Praha 10, PSČ: 102 00, IČ: 074 61 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
v OR MS v Praze, oddíl B, vložka č. 23809 (dále případně jen „TMR Finance“) na základě dostupných
informací. Období, za které je zpráva zpracována: od 01.11.2020 do 31.10.2021 (dále jen „
účetní období
2021
“)
I.
Struktura vztahů mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, úloha ovládané osoby v něm, způsob a
prostředky ovládání
Ovládaná osoba:
Ovládanou společností je společnost TMR Finance CR, a.s., se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102
00 Praha, zapsaná v OR dne 14. září 2018, pod číslem B 23809.
Přímo ovládající osoby:
Tatry mountain resorts, a.s.,
IČ: 315 60 636
Slovenská republika, Liptovský Mikuláš, Demanovská Dolina 72, PSČ: 031 01
Název společnosti
Sídlo společnosti
Celková
účast
k 01.11.2020
Celková účast
k
31.10.2021
Tatry mountain resorts,
a.s.
Demänovská Dolina 72, 031
01, Liptovský Mikuláš,
Slovenská republika
100%
100%
Emitent má jediného akcionáře, a to společnost Tatry mountain resorts, a.s., se sídlem Demänovská
Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapsanou v obchodním
rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sa, vložka číslo: 62/L.
Společnost tedy přímo ovládá a kontroluje Mateřská společnost na základě vlastnictví 100% podílu na
základním kapitálu a 100% podílu na hlasovacích právech.
Ovládání společnosti je vykonáváno
prostřednictvím Valné hromady.
Mateřská společnost ovládá Skupinu společností, do které patří i Emitent. Mateřská společnost je veřejně
obchodovaná společnost, která není ovládaná žádnou osobou.
Struktura vztahů mezi ovládající osobou, osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou je znázorněna v Textové části Výroční zprávy, v podkapitole s názvem
„Kontrola nad Společností
a pozice Emitenta ve Skupině“.

 
TMR Finance CR, a.s., k 31. 10. 2021
17
V období od 01.11.2020 do 31.10.2021 měla ovládaná osoba vztahy s ostatními společnosti ovládanými
stejnou ovládající osobou. Byla uzavřena rámcová smlouva mezi Společností a TMR Ještěd a.s. na
poskytování účetních a ekonomických služeb.
Skutečnými majiteli jsou dle §5 zákona 37/2021 Sb. Ing. Igor Rattaj, Ing. Jozef Hodek a Čeněk Jílek.
Úloha ovládané osoby:
Společnost byla zřízena za účelem vydání dluhopisů a poskytování půjček a úvěrů některým subjektům
ze Skupiny. Schopnost společnosti splnit závazky tak je významně ovlivněna schopností Mateřské
společnosti nebo daného subjektu ze skupiny splnit závazky vůči společnosti, což vytváří závislost zdrojů
příjmů společnosti na subjektu ze skupiny a jeho hospodářských výsledcích
II.