Zákonné zveřejnění


Výroční zprávy:
Výroční zpráva k 31.10.2018
Výroční zpráva k 31.10.2019
Výroční zpráva k 31.10.2020

Pololetní zprávy:
Pololetní zpráva 2018/19
Pololetní zpráva 2019/20
Pololetní zprávy 2020/21

Oznámení o výplatě úrokových výnosů:
Oznámení o první výplatě úrokového výnosu TMR F CR
Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu TMR F CR
Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu TMR F CR
Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu TMR F CR
Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu TMR F CR
Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu TMR F CR

Oznámení:
Mandát k umistění dluhopisů
Emisní podmínky dluhopis TMR F CR 4,50 %/2022
Oznámení výsledků veřejné nabídky
Oznámení pro Majitelů dluhopisů
Ukazovatel Leverage TMR IV
Ukazovatel Leverage TMR IV k 30.4.2019
Ukazovatel Leverage TMR IV k 31.10.2019
LTV 31.10.2019
Vnitřní informace o dopadu pandemie COVID19
Ukazovatel Leverage TMR IV k 30.04.2020
Ukazovatel Leverage TMR IV k 30.10.2020
LTV 31.10.2020
Ukazovatel Leverage TMR IV k 30.04.2021
Oznámení o svolání Schůze vlastníků dluhopisů
Oznámení o svolání Náhradní Schůze vlastníků dluhopisů
Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů
Zápis z náhradní schůze vlastníků dluhopisů

Prospekt:
Prospekt TMR F CR 4,50 %/2022 SJ
Prospekt TMR F CR 4,50 %/2022 CJ
Oznámení o změně sídla

O nás