Zákonné zveřejnění


Výroční zprávy:
Výroční zpráva k 31.10.2018
Výroční zpráva k 31.10.2019
Výroční zpráva k 31.10.2020
Výroční zpráva k 31.10.2021
Výroční zpráva k 31.10.2022

Pololetní zprávy:
Pololetní zpráva 2018/19
Pololetní zpráva 2019/20
Pololetní zpráva 2020/21
Pololetní zpráva 2020/21 - oprava se zdůvodněním
Pololetní zpráva 2021/22

Oznámení o výplatě úrokových výnosů:
Oznámení o první výplatě úrokového výnosu TMR F CR
Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu TMR F CR
Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu TMR F CR
Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu TMR F CR
Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu TMR F CR
Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu TMR F CR
Oznámení o sedmé výplatě úrokového výnosu TMR F CR
Oznámení o osmé výplatě úrokového výnosu a splacení jistiny TMR F CR

Oznámení:
Mandát k umistění dluhopisů
Emisní podmínky dluhopis TMR F CR 4,50 %/2022
Oznámení výsledků veřejné nabídky
Oznámení pro Majitelů dluhopisů
Ukazovatel Leverage TMR IV
Ukazovatel Leverage TMR IV k 30.4.2019
Ukazovatel Leverage TMR IV k 31.10.2019
LTV 31.10.2019
Vnitřní informace o dopadu pandemie COVID19
Ukazovatel Leverage TMR IV k 30.04.2020
Ukazovatel Leverage TMR IV k 30.10.2020
LTV 31.10.2020
Ukazovatel Leverage TMR IV k 30.04.2021
Oznámení o svolání Schůze vlastníků dluhopisů
Oznámení o svolání Náhradní Schůze vlastníků dluhopisů
Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů
Zápis z náhradní schůze vlastníků dluhopisů
Oznámení Vlastníkům dluhopisů TMR F. CR 4,50/22, ISIN CZ0003520116 o změně v osobě zástavce
Ukazovatel Leverage TMR IV k 31.10.2021
LTV 31.10.2021
Ukazovatel Leverage TMR IV k 30.04.2022

Prospekt:
Prospekt TMR F CR 4,50 %/2022 SJ
Prospekt TMR F CR 4,50 %/2022 CJ
Oznámení o změně sídla

O nás